tisdag 1 december 2009

Vinjett

De flesta som är verksamma inom mediebranschen har antagligen hört uttrycket vinjett en eller en annan gång. Varje bransch slänger ju sig med sina egna facktermer och uttryck, vilket kan vara väldigt förvirrande för utomstående. Men allt som oftast har varje del område av branscher olika uttryck för samma sak. Jag la nog mest märke till när jag höll på med tidskriftsdesign och märkte att journalisterna verkade ha sina egna namn på tidskriftens olika delar som skildes sig från de jag lärt mig. Finns säkerligen en mängd exempel man kan ta upp det här, men något som är väldigt tydligt och kan vara väldigt förvirrande är användningen av ordet Vinjett.

En vinjett är ett intro för ett tv-program.
Ordet vinjett används även för att beskriva musiken till introt, kan även kallas jingle.

Inom typografi är Vinjett ett ornament eller illustration. Används vanligen i böcker och tidskrifter.
En vinjett kan ha vilken utformning som helst, men är oftast i formen av ett löv, vinranka, ett snirkligt ornament eller en blomma.

Inom tidskriftsdesign används vinjetter ofta för att dela upp tidskrifter i olika kategorier.

Inom fotografi är en vinjettering eller vinjetteffekten en tillämpning av mörka hörn runt en bild. Används ofta för att föra betraktarens blick mot det centrala i fotot.

Dessutom, inom redigering så är den så kallade vinjetteringen ett fackuttryck för att frilägga en bild, göra en maskning.

Fem olika betydelser för samma ord i närbesläktade branscher. Det kan bli förvirrande när en uppdragsgivare önskar en vinjett tillförd en bild. Kan ju oftast utgå från att det inte är en jingle det syftar på iallafall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar